Share

Turgut Özakman – Şu Çılgın Türkler

Turgut Özakman – Şu Çılgın Türkler pdf ekitap indir oku 

pdf icon
Pdf Kitabı indir

Kitap Açıklaması

Turgut Özakman – Şu Çılgın Türkler , 1948 yılında on arkadaş, Nezih Bayman adlı bir arkadaşımızın başkan olduğu Anadolu Oymağı adlı bir derneğin düzenlediği uzun yürüyüşe katıldık. Polatlı’dan Dumlupınar-Zafer Tepe’ye kadar yürü-yecek, Sakarya siperlerinden aldığımız toprağı Zafer Tepe’deki anıtın toprağına katacaktık. 19 Ağustos 1948 günü Ankara’dan Polatlı’ya trenle gittik. Polat-lı’dan Zafer Tepe ‘ye kadar on gün yayan yürüdük. Yol çizgimiz şöyleydi: Polatlı, Beylikköprü, Acıkır, Mülk köyü, Sivrihisar, Çifteler, Seyitgazi, Türkmen ormanı, Alayunt, Kütahya, Altıntaş, Çal köyü, Zafer Tepe-Zafer abidesi. Zafer Tepe’ye 29 Ağustos gecesi vardık, toprakta uyuduk. Sa-bahleyin on binlerce insan şehirden ve köylerden trenle, otobüsle ve yaya olarak tören alanına aktılar. Burada 30 Ağustos geçit törenine katıldık. Ertesi yıl da yapıldı bu yürüyüş. Ben, Kütahya-Zafer Tepe bölümüne bir daha katıldım. Bu kez Altıntaş üzerinden değil, Olu-cak’tan geçerek Dumlupınar’a geldik. Geçtiğimiz yerler, savaşların olduğu, Yunan işgali görmüş, işgal ve zafer günlerini yaşamış yerlerdi. Savaşa katılmış, tanık olmuş in-sanlarımız sağdı. Onları dinleye dinleye yürüdük. Yol boyunca not aldım. Milli Mücadele ile ilgili anılan toplamam böyle başladı. Zaman içinde, kitap, dergi ve gazetelerde çıkmış yazılı anıları derledim. Bu dönemi yaşamış, görmüş asker ve sivillerle konuştum. Derleme sını-rımı genişletip Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemiyle ilgili özgün ya da çeviri, bütün belge, araştırma, inceleme kitaplarını da toplama-ya başladım. Alamadıklarımı —o zamanlar fotokopi yoktu— el yazım-la çoğalttım. 1. ve 2. Dönem TBMM tutanaklarını sağladım. Harp Tarihi Dairesi’nin kitaplığındaki Yunancadan çevrilmiş kitapları oku-dum, fotokopisini alamadığım için el yazımla kopya ettim. Bu konu-daki yeni yazıya çevrilmemiş eski yazı kitapları rahmetli kayınpede-rim İlhamı Gökçekoğlu ya da annem okudu. Haritalar ve fotoğraflar topladım. Sakarya ve Büyük Taarruz bölgelerini birkaç kez gezdim. Milli Mücadele ile ilgili bilgi ve belge toplama tutkum elli küsur yıldır sürüyor. Hemen hiç ara vermedim diyebilirim. Bu derleme ve okumayı hâlâ da sürdürüyorum. Bu kaynaklan o kadar çok okuyup inceledim ki insanları yakın-dan tanımış, bazı olaylara sanki tanık olmuş gibiyim. Bazı olayları ya-şadığım vehmine kapıldığım zamanlar oluyor. Yaklaştıkça büyüyen, bir macera romanından daha heyecan ve-rici olan Milli Mücadele’yi, gençler için roman olarak yazmayı, bu uzun ve yoğun emeği böyle değerlendirmeyi düşündüm. Birkaç ro-man kişisinin çevresinde dönerek değil, bütünüyle, her cephesiyle anlatmak istedim. Bunu yapabilmek için bu tür anlatımlarda kullanı-lan zincirleme ve paralel kurgu modelinden yararlandım. Okurlar bu büyük konuyu, sade ve meraklı bir roman gibi yorul-madan okusunlar istedim. Bunu başarmış olmayı çok isterim.

pdf icon
Pdf Kitabı indir

E-Kitabı Pdf indir

pdf icon