Share

Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk – islâm Medeniyeti

Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk – islâm Medeniyeti PDF indir

Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk – islâm Medeniyeti PDF indir

 

pdf icon
Pdf Kitabı indir

Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk – islâm Medeniyeti KİTAP ÖZETİ;

Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk – islâm Medeniyeti , Osman Turan ‘ın eseri olan Selçuklular Tarihi ve Türk – islâm Medeniyeti  kendisinden sonraki bütün tarih araştırmalarına metod ve muhteva olarak kaynaklık etmiş bir baş eserdir. “Türkler, İslâmiyeti umumî ve millî din hâline getirince Altay dağlarından Akdeniz kıyılarına kadar Cihân-şümûl Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu suretle İslâm dünyasına hâkim olan, Yakın-Şark’ı ve husûsiyle Anadolu’yu Türkleştiren Selçuklular, İslâm dünyasına ırkî, siyâsî, iktisadî, içtimâ ve kültürel yeni müessese ve unsurlar getirerek İslâm medeniyetini çöküntüden kurtarıp ona taze bir kan ve hayatiyet vermişler; çeşitli kavim, din ve mezhepler arasında vücûda getirdikleri yeni nizâmı, meydana çıkan yeni devletler ile, dört asır sürdürmüşlerdir. Türkiye Tarihi’nin cihanşümul Osmanlı Devleti’nden önceki devresi…

pdf icon
Pdf Kitabı indir

pdf icon