Share

Ömer Rıza Doğrul – Kanlı Gömlek

Ömer Rıza Doğrul  – Kanlı Gömlek PDF indir

Ömer Rıza Doğrul – Kanlı Gömlek PDF indir

pdf icon
Pdf Kitabı indir

Ömer Rıza Doğrul – Kanlı Gömlek E-KİTAP ÖZETİ;

Ömer Rıza Doğrul – Kanlı Gömlek , İslam Tarihi’nin en merak edilen ve önemli kabul edilen olaylarından birini açıklamak için yazılan bu eser, tarihi gerçeklere dayanarak; 

  • Hz. Osman’ın şehit edilişini,
  • İlk Yahudi dönmelerinin kurdukları gizli ve yıkıcı cemiyet ile bu cemiyetin Müslümanlar arasında çıkardığı fitneleri,
  • İslam Tarihi’nde yaşanan ilk iktidar mücadelelerini ve bundan dolayı Hz. Ali ile Hz. Ayşe ve Hz. Muaviye arasında vuku bulan olayları, edebî bir üslupla konu etmektedir.
pdf icon
Pdf Kitabı indir
pdf icon